meram çevre danışmanlık

MOYDEN SÜRE UZATILMASI

23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Geçici Madde 2'de yer alan "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü gereğince motor yağı değişimi yapan işletmelerin MYDEN İzin Belgesi alım tarihi 01/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.