meram çevre danışmanlık

MADEN HİZMETLERİ

Maden Hizmetleri

Türkiye Metalojeni Haritası

Maden Hizmetleri

Türkiye Maden Yatakları Haritası

- Yer Altı ve Yer Üstü (Açık İşletme) maden ocakları için ÇED, GSM, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
- Cevher Zenginleştirme Tesisi Fizibilite Raporlarının hazırlanması, Uygulama Projelerinin Hazırlanması,
- Kontrolorluk Hizmetlerinin verilmesi, ÇED, GSM, PTD hazırlanması ve gerekli tüm izinlerin alınması
- Her yıl Nisan ayında sunulan raporların (Satış Bilgi ve Faaliyet Bilgi Formu) hazırlanması
- Üretim haritalarının hazırlanması (Yer altı üretim haritası, Açık ocak üretim haritası)
- Rezerv Geliştirme çalışmalarına yönelik olarak arazi etüd çalışmalarının yapılması, Ön jelolojik prospeksiyon ile detay jeolojik çalışmaların yapılarak ilgili ölçekte jeolojik haritaların hazırlanması ile rezerv tespitlerine yönelik sondaj lokasyonlarının belirlenmesi
- Madencilik yapılacak alanda gerekli olan Orman İzin Dosyalarının hazırlanması