meram çevre danışmanlık

ORMAN İZİNLERİ

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara "Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

- Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
- Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
- Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı,Tesis Izin Dosyası Tanzimi
- Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
- Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
- Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
- Işletme Tesisi Alt Yapı Tesis Izni Dosyası
- (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
- (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
- (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
- Rüzgar Olcum Direği Izin Dosya Tanzimi
- Türk Telokom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
- Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
- GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
- Özel ağaçlandırma projesi
- Balık üretim tesisi orman izin dosyası
- Turizm tesisi orman izin dosyası